W związku z realizacją projektu nr. POPW.01.01.02-06-0017/21 pt. „SpectaDrone – ekosystem do realizacji spektakularnych podniebnych widowisk opartych o rój dronów emitujących gwiazdki pirotechniczne jako alternatywa dla głośnych i nieekologicznych fajerwerków” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020 Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Spółka Spectalight.io Sp. z o.o. poszukuje Zleceniobiorcy w ramach stanowiska: Monter/pomocnik

Specyfikacja i zasady współpracy:

współpraca w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa o zlecenie)

wymiar 56 godzin w skali miesiąca, elastyczny harmonogram współpracy

Minimalne wymogi względem kandydata:

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

przygotowanie zawodowe w obrębie branży elektronik lub mechanik (kurs potwierdzony certyfikatem, lub szkoła kierunkowa – zawodowa, średnia, lub wyższa)

Swoją kandydaturę należy zgłosić do dnia 31.08.2021r. na adres mailowy: kontakt@spectalight.io lub pocztą tradycyjną: Opole Lubelskie, Ogrodowa 12, 24-300 Opole Lubelskie. W zgłoszeniu należy załączyć 3 załączniki widoczne poniżej. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się również poniżej jako załącznik “zapytanie ofertowe monter pomocnik.pdf”